Documente publicate de Stancu Păduraru

Stancu Păduraru

Stancu Păduraru

215 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate jurisdicţională să poată pronunţa hotărâri temeinice şi legale. Cu toate acestea, mai sunt şi cazuri în care sunt pronunţate hotărâri netemeinice sau nelegale, fie datorită... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cetățenia Europeană

1. Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în discuţiile comunităţilor din cadrul societăţii. Acest cuvânt ne vine în ajutor când ne formulăm reacţia de răspuns la ceea ce uneori numim criza texturii sociale sau a coeziunii sociale. Conceptul de... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Administrativ-Teritoriala

INTRODUCERE Problema organizării administrative a teritoriului statului s-a pus din totdeauna de când există stat, dar ea s-a pus cu mai multă acuitate în perioada constituirii statelor mari, centralizate, determinată fiind de nevoia unităţii de scop şi acţiune pe întregul teritoriu aflat sub suveranitatea... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcțiile Dreptului

INTRODUCERE Legile generale ale societăţii au anumite trăsături care le deosebesc de legile naturii, în primul rând, prin aceea că legile dezvoltării sociale se manifestă în însăşi activitatea oamenilor dotaţi cu conştiinţă şi raţiune. Prin tradiţie, prin conţinutul obiectului său, ştiinţa dreptului aparţine... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem Suport de Decizie pentru Cooperative de Credit

Introducere Pentru o buna perioada de timp managementul a fost considerat o adevarata arta, talent însusit prin învatarea din încercari si erori. O varietate de stiluri individuale, deseori bazate pe creativitate, rationament uman, intuitie si experienta au fost folosite în rezolvarea problemelor de acelasi tip, si... citește mai departe

59 pagini 9 puncte Extras Preview

Semnificația logisticii în cadrul procesului de planificare strategică a întreprinderii

1. SISTEMUL LOGISTIC (S.L.) DEFINIŢIE, STRUCTURĂ, TIPOLOGIE 1.1. Definiţie, terminologie utilizată în S.L. Pornind de la elementele componente ale unui sistem de producţie, la începutul secolului XX, Ludwig von Bertalanfy (1901-1973), a evidenţiat primele elemente de logistică; el a promovat două idei care stau... citește mai departe

66 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Rolul și importanță taxei pe valoarea adăugată în constituirea veniturilor bugetului public TVA

Capitolul 1 Conceptul teoretic. Rolul şi importanţa taxei pe valoarea adăugată în cadrul economiei de piaţă 1.1. Trăsăturile taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea reprezintă un impozit indirect ce se aplică asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri, importul de bunuri, prestările de servicii, precum... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Pregătirea individualizată a grupelor de începători în gimnastică artistică masculină

CAPITOLUL I IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI 1.1. Importanţa introducerii unor căi şi mijloace de individualizare în etapa iniţială de pregatire a gimnaştilor începători. Etapa iniţială de pregătire în gimnastica sportivă masculină cuprinde grupele de incepatori, copii între 4 si 7 ani. Şcoala mişcarii, ţinuta... citește mai departe

61 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de Marketing pentru Pachetul de Servicii FiberClass

1.1 Mediul de Marketing In cadrul conceptului de marketing mediul in care actioneaza intreprinderile, organizatiile ori institutiile ocupa o pozitie centrala. Asa dupa cum s-a aratat in capitolele anterioare, marketingul presupune desfasurarea activitatilor intreprinderii in concordanta cu evolutia mediului... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Importanța grupurilor de dezvoltare personală în construirea competențelor dorite de către angajatorii de top din România

INTRODUCERE Nevoia ce stă la baza demarării acestui proiect o constituie deficitul de instruire practică, posibilităţile reduse de a face practică psihologică (pentru studenţii la Psihologie), respectiv de a participa la grupuri de dezvoltare personală (în special pentru studenţii de la alte Facultăţi decât cea de... citește mai departe

85 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Imperiul Bizantin în sec XV-lea, legăturile cu Moldova

INTRODUCERE Multe râuri de cerneală au curs, scriindu-se despre faimosul Imperiu Bizantin, dar mai multă cerneală a curs sriindu-se despre căderea faimoasei capitale a acestui imperiu. Mulţi sciitori renumiţi au vrut să elogieze în operele lor faima Imperiului Bizantin, dar în acelaşi timp mulţi au plâns prin... citește mai departe

138 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Gonartroză posttraumatică

CAPITOLUL I -Introducere - ,,Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic”. ,,Sănătatea ar trebui să se afle deasupra oricăror plăceri trecătoare” Artur Schopenhauer În ultimii ani se subliniază efectele diverselor acţiuni motrice specifice educaţiei fizice, sportului şi kinetoterapiei care au... citește mai departe

76 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Delicvență și Criminalitate în Rândul Copiilor și Adolescenților

MOTTO : “ Copilul este ca un pui de vrabie. Daca îl strangi prea tare în palmă, îl sufoci, dacă îl laşi prea slobod, cade şi-l mănâncă pisica “ ( Costica V. – sătean din Tecuci ) ARGUMENT În limbajul obişnuit, a devia înseamnă a te depărta faţă de o direcţie considerată de alţii ca fiind normală, a te abate de... citește mai departe

96 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite principii,reguli si norme pentru producţia de informaţii contabile credibile privind patrimoniul, rezultatele şi situaţia financiară a întreprinderii. Opţiunea pentru o... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul securității și sănătății muncii și evaluarea riscurilor la SC Bim Security SRL

PRIMA PARTE - AUDITUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 1. INTRODUCERE Auditarea securitatii si sanatatii în munca reprezintă examinarea sistematică prin care se determină dacă activităţile şi rezultatele aferente satisfac dispoziţiile planificate, dacă aceste dispoziţii sunt implementate efectiv şi sunt adecvate... citește mai departe

95 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte Legate de Managementul Timpului

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări voi încerca să ating anumite aspecte legate de managementul timpului şi anume cum să organizam, restructurăm timpul pentru a avea o eficienţa maximă şi performanţe bune atât în cadrul unei organizaţii cât şi în timpul petrecut înafara organizaţiei. V-aţi dorit vreodată ca... citește mai departe

70 pagini 9 puncte Extras Preview

Utilitățile sistemului informațional în comunicare, la nivelul managementului școlar

ARGUMENT Cercetătorii au observat în natura înconjurătoare un mecanism de adaptare la noi condiţii de mediu şi de populaţie care îl adopta, în mare, toate speciile de animale, şi anume că în natură supravieţuieşte nu cel mai puternic, nu cel mai înţelept ci mai degrabă cel mai adaptabil. Ţara noastră a început... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras

Unele Considerații Privind Criza la Marea Neagră

I N T R O D U C E R E Sfârşitul secolului douăzeci a fost bogat în evenimente care au provocat modificări profunde în planul mediului de securitate si găsim necesar să prezentăm unele tendinţe în mediul actual de securitate. La nivel global, schimbările survenite au dus la încheierea războiului rece, a... citește mai departe

61 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Obligațiunile, instrument financiar cu rol determinant în dezvoltarea societăților de persoane și capital

INTRODUCERE Obligaţiunea este un tilu de împrumut pe termen lung, negociabil, care încorporează un drept de creanţă asupra firmei emitente. Ea este emisă la o rată a dobânzii fixă sau variabilă ( indexată ) în general pentru o perioadă determinată. Contractarea unui împrumut bancar pe termen mediu sau lung... citește mai departe

85 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul companiilor de transport pe calea ferată

INTRODUCERE Transportul reprezintă o importanţă deosebită pentru economia naţională, având funcţia economică de deplasare a călătorilor şi a mărfurilor, de legare a tuturor ramurilor, de activitate şi a regiunilor ţării, precum şi aceea de a contribui la dezvoltarea relaţiilor economice, culturale, etc. cu alte... citește mai departe

97 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul activității de creditare a societăților comerciale la BRD

INTRODUCERE Deşi în 1989 existau numai patru bănci în România (Banca Naţională a României, Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii şi Banca Agricolă), la care se adaugă CEC-ul, sistemul bancar datează, totuşi, de mult timp. Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea programului de marketing pentru lansarea pe piața românească a unui produs

INTRODUCERE Lumea economico-socială cunoaşte, la început de mileniu XXI, transformări radicale. Omenirea se confruntă cu probleme complicate şi caută soluţii pentru depăşirea stagnării economice, stoparea concurenţei acerbe, pentru oprirea deteriorării mediului ambiant, încurajarea dezvoltării infrastructurii sau... citește mai departe

76 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la viata este unul din drepturile fundamentale , esentiale cu un caracter absolut si se situeaza pe linia dezvoltarii unor principii cuprinse in Declaratia Universala a... citește mai departe

77 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza activităților de distribuție și comercializare a produselor la SC Archimina SRL

I. PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE DISTRIBUŢIE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING A FIRMEI 1.1. Conceptul de distribuţie şi rolul său în cadrul mixului de marketing 1.1.1. Definirea conceptului de distribuţie Conceptul de distribuţie se referă, mai întâi, la traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piaţă, până... citește mai departe

56 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor de procedură. În literatura de specialitate, prin formă procedurală se înţelege toate dispoziţiile, normele şi regulile care privesc demersul procesului, tot ceea ce... citește mai departe

84 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview