Documente publicate de Ionel Nicolae

Ionel Nicolae

Ionel Nicolae

12 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Relații financiare monetare internaționale

Cap.1. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - SPECIFIC ŞI CADRU GENERAL DE MANIFESTARE 1.1. Delimitări conceptuale Economia mondială (internaţională) - ansamblul interdependenţelor economice, politice, comerciale şi financiar-valutare dintre economiile naţionale, structurile supranaţionale şi societăţile... citește mai departe

92 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Marketing Financiar-Bancar

CAPITOLUL I MARKETINGUL FINANCIAR-BANCAR. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Conceptul de marketing Marketingul este considerat astăzi factorul esenţial al succesului unei organizaţii, instrument indispensabil pentru atingerea marilor performanţe, dar şi pentru evitarea riscului. Accepţiunile date marketingului de-a... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Bancară

CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT 1.1. Consideraţii generale cu privire la organizarea contabilităţii instituţiilor de credit În conformitate cu prevederile legale prin instituţii de credit se înţelege: băncile persoane juridice române , sucursalele din România ale băncilor... citește mai departe

123 pagini Gratis Extras Preview

Franceză pentru economiști

Les entreprises françaises contribuent pour 84% à la richesse nationale et fournissent près de trois quarts des emplois. L’INSSE dénombre plus de 2,5 millions d’entreprises. Les entreprises sont très diverses et sont classifiées en fonction de leur taille, c’est-à-dire de leurs effectifs (le nombre des salariés... citește mai departe

119 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Limba engleză curs practic - nivel mediu

Horace was very proud of his cousin, Mike Aspen, Hollywood’s brightest young star. Whenever his cousin appeared on the screen, Horace would say, “Isn’t he wonderful? He’s my cousin, you know ”. What was worse, Horace was always cutting pictures of his cousin out of movie magazines and putting them on the kitchen... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview

Economie II

1.1. Macroeconomia – expresie a agregării comportamentelor economice Macroeconomia reprezintă ramura ştiinţei economice care se ocupă cu studiul structurii, funcţionalităţii şi comportamentului de ansamblu al sistemului economiei naţionale în strânsă conexiune cu sistemul economiei mondiale şi cu mediul... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras Preview

Statistică

“Statistica pentru guverne este ceea ce sunt pentru om cele cinci simţuri. Cine va păşi pe un tărâm, înainte de a-l cunoaşte? Cine va întreprinde îngrijirea unei cauze înainte de a se informa de starea ei? Care econom va întreprinde ceva până ce nu cunoaşte cel puţin ceea ce are?” Dionisie Pop Marţian, Analele... citește mai departe

153 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări Comerciale

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN ASIGURĂRI 1.1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţa şi integritatea corporală şi bunurile omului Pericolele la care omul este supus sunt multiple şi variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori speciali şi... citește mai departe

105 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

MS-DOS, Pascal

Informatica reprezinta un complex de discipline prin care se asigura prelucrarea rationala a informatiilor prin intermediul masinilor de calcul automate - calculatoare. Astazi informatica cuprinde noua discipline si anume: Arhitectura calculatoarelor  studiaza modul în care sunt organizate anumite componente... citește mai departe

53 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Finanțe Publice

I. NECESITATEA, CONTINUTUL SI FUNCTIILE FINANTELOR 1. Finantele  categorie economica cu caracter istoric 2. Conceptul despre finantele publice 3. Finantele ca stiinta si disciplina 4. Continutul economic al finantelor 5. Functiile finantelor publice 6. Rolul finantelor publice în economia de piata 7.... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Elemente de Drept

I.1. Locul si rolul stiintelor juridice in sistemul stiintelor Stiinta, în general, poate fi definita ca totalitatea cunostintelor despre natura, societate si gândire, exprimate în concepte, categorii, notiuni si principii si acumulate de omenire în decursul timpului1. Stiinta este un sistem cu subsistemele... citește mai departe

73 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Economie

1.1. Obiectul economiei politice Formarea economiei politice si, în general, a stiintei economice a reprezentat un proces complex si îndelungat, ce a avut la baza atât dezvoltarea economica si cresterea complexitatii proceselor si fenomenelor economice, cât si aprofundarea cunoasterii realitatii prin îmbunatatirea... citește mai departe

148 pagini Gratis Cuprins Extras Preview