Documente publicate de Mugurel Gheorghiță

Mugurel Gheorghiță

Mugurel Gheorghiță

6 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi particularităţile dreptului internaţional privat Denumirea de „drept internaţional privat”. Această denumire a fost dată de Story în 1834. În general aceasta denumire se... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea

Capitolul I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI LA APĂRARE CA PRINCIPIU GENERAL DE DREPT PROCESUAL PENAL Încă din timpurile vechi, s-a născut convingerea că indivizii au anumite drepturi ce decurg din însăşi natura umană. Sofiştii au fost primii gânditori care au avansat teza că „omul este stăpânul... citește mai departe

84 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Percheziția ca Proces Probatoriu în Procesul Penal

INTRODUCERE Omenirea, în decursul dezvoltării sale istorice, a parcurs etape interesante, privite prin prisma evoluţiei fenomenelor criminalităţii cu o măsură de apărare socială pe care a fost adoptată pentru a curma crima şi preveni dezvoltarea acestui flagel negativ, care în decursul secolelor a produs însemnate... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora se desfăşoară întreaga viaţa socială. În principiu, ordinea de drept se realizează pe două căi: prin conformare şi prin constrîngere. Prima modalitate nu ridică probleme... citește mai departe

72 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Căile Extraordinare de Atac

Introducere Principiul legalităţii şi al aflării adevărului în cauza penală obligă instanţele judecătoreşti la o corectă rezolvare a pricinilor supuse judecăţii, în conformitate cu toate normele de drept şi în deplină concordanţă cu realitatea faptelor petrecute. În majoritatea covîrşitoare în care justiţia penală... citește mai departe

83 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori eco¬nomice, sociale şi politice. În explicarea problemelor teoretice şi practice privind dreptul con¬stituţional ca ramură a dreptului, trebuie să plecăm de la elucidarea... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview