Documente publicate de Valentin Onofrei

Valentin Onofrei

Valentin Onofrei

2 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile, efectuînd decontările băneşti, creditînd economia naţională, acceptînd depozitele de la persoanele fizice şi juridice, sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind... citește mai departe

152 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Acivitatea băncilor comerciale pe piața de capital

INTRODUCERE Sistemul bancar este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile sunt mediatori la distribuirea capitalului, contribuind esenţial la creşterea produsului intern brut al ţării. Băncile moderne acordă un spectru larg şi multilateral de servicii clienţilor săi – de la cele... citește mai departe

63 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview