Documente publicate de Maximilian Costea

Maximilian Costea

Maximilian Costea

225 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Implementarea sistemului de control HACCP în procesul tehnologic de obținere a preparatului din carne - Ghiuden

Carnea este cel mai important aliment de origine animală, atât prin valoarea sa nutritivă, cât şi prin amploarea consumului. Constituie cea mai însemnată sursă de substanţe proteice - proteine - cu valoare biologică ridicată,a vând astfel o valoare plastică deosebită. De asemenea, carnea conţine - în funcţie de... citește mai departe

62 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biosinteză glicerol carbonatului din bio-glicerol

Trăim o era dominată de necesitatea descoperirii de noi surse regenerabile de energie a căror utilizare să nu aducă un prejudiciu mediului ȋnconjurător ci, chiar mai mult, să permită crearea unui parteneriat ȋntre producţia de energie și Chimia Verde [1]. Ȋn acest context, biomasa, sursa regenerabilă de carbon, are... citește mai departe

66 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impactul politicii fiscale asupra relansării creșterii economice în România

Politica fiscală este o politică conjucturală, o politică ce poate fi folosită doar pe termen scurt, în cazul în care în economie apar dezechilibre cum ar fi deficit bugetar, inflaţie ridicată, şomaj ridicat sau în cazul apariţiei unei crize care ar duce economia în pragul unei recesiuni. În aceste cazuri, statul,... citește mai departe

71 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Falsificarea și contrafacerea monedelor și bancnotelor

SECŢIUNEA I Apariţia şi evoluţia timpurie a banilor Banii, ca măsură a valorii şi ca instrument de circulaţie, de plată şi de economisire, mijlocesc evaluarea producţiei şi a consumului, precum şi circuitul valorilor materiale, asigurând evidenţa generală a avuţiei naţionale, a producţiei materiale şi a valorii... citește mai departe

80 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin monedǎ şi credit, în operaţiunile bursiere şi în alte operaţiuni importante din punct de vedere monetar şi al creditului. Toate acestea ne aratǎ cǎ pentru a înţelege... citește mai departe

58 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură

În natură, microorganismele se găsesc răspândite în toate mediile (sol, aer, apă etc.) unde găsesc condiţii favorabile de dezvoltare şi multiplicare. În cadrul acestor medii, solul ocupă rolul principal, el fiind considerat ca principalul rezervor natural pentru microflora aerului, apei şi celorlalte medii. În sol,... citește mai departe

82 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția demografică în Suceava

Aşezat în nordul ţării, la frontiera cu Ucraina, judeţul Suceava este al doilea ca mărime, după judeţul Timiş, având o suprafaţă de 8.555 km2 sau 3,6% din teritoriul ţării şi o populaţie de 709.604 locuitori (1995). (vezi harta) Judeţul Suceava este încadrat teritorial la vest de judeţul Maramureş şi Bistriţa... citește mai departe

122 pagini 12 puncte Extras Bibliografie Preview

Depresiunea Brașovului

În extremitatea sud-vestică a Depresiunii Braşovului, acolo unde Carpaţii Curburii se leagă de cei Meridionali, se individualizează un ţinut muntos cu o fizionomie deosebită, reprezentând o regiune de veche circulaţie transcarpatică. Este vorba de Munţii Piatra Craiului cu partea învecinată, Culoarul Rucăr Bran,... citește mai departe

104 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Dezvoltarea rurală a comunei Ghiroda

Comuna Ghiroda este aşezată în câmpia Timişului, practic în lunca inundabilă a râului Beghei (canalul Bega de mai târziu). Comuna de astăzi este alcătuită din două sate: Ghiroda - centrul comunal şi Giarmata-Vii, satul aparţinător comunei. Faţă de principalul centru administrativ al judeţului - Timişoara, comuna... citește mai departe

86 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Restructurarea industriei carbonifere din Valea Jiului - Impactul social

În sfera geografiei studiile au vizat atât elementele cadrului natural cât şi cele privind aspecte de geografie umană. Lucrările geografiilor fiziceni şi ale geologilor au încercat clasificarea unor aspecte diferite. Astfel, în cea ce priveşte limitele Depresiunii Petroşani acestea sunt clare către la sud, est şi... citește mai departe

121 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularitățile fizice și economico-geografice

Lucrarea de faţă, dedicată comunei Amărăştii de Sus din judeţul Dolj, este o încercare de a surprinde particularităţile fizice şi economico-geografice specifice ale acestei regiuni, în dorinţa de a contribui la mai buna ei cunoaştere, în vederea valorificării superioare a acesteia. În prima parte a acestei lucrări,... citește mai departe

56 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Județul Suceava - Studiu de geografia turismului

Realizănd prezenta lucrare, am încercat să concentrez rodul celor patru ani de studiu, efectiv şi pe teren. Am ales acestă temă pentru că, plăcându-mi excursiile, m-am confruntat de multe ori cu neplăceri cauzate de o ineficientă organizare a acestui tip de avtivităţi, de o defectuoasă deservire în cadrul... citește mai departe

91 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comportamentului feminin din satul bănățean din perspectiva geografiei genurilor

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o lucrare de pionerat în ceea ce priveşte geografia genurilor din România. Având în vedere faptul că în studiul geografic din România problema genului este în prezent complet ignorată, am încercat să atragem atenţia asupra necesităţii formării unei „conştiinţe de gen” în geografie.... citește mai departe

160 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dinamica industrială contemporană a municipiului Bacău

Scopul lucrării Studiul asupra dinamicii industriale contemporane în municipiul Bacău îşi propune sa evidenţieze dezvoltarea industriei oraşului, privită atât în timp cât şi în spaţiu. În elaborarea lucrării m-am bazat pe documente referitoare la istoricul dezvoltării industriei în spaţiul băcăuan şi pe date... citește mai departe

85 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendințe actuale în turismul statului Quebec

Am ales acest subiect pentru lucrarea de diplomă pentru că mi-ar plăcea să studiez un fenomen turistic de mare amploare desfăşurat într-un cadru natural, social, cultural, economic performant, în care valorificarea şi amenajarea potenţialului turistic reprezintă o prioritate de importanţă locală, naţională şi chiar... citește mai departe

122 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modificări antropice ale spațiului geografic pe Valea Bistriței între Bicaz și Piatra Neamț

Valea Bistriţei reprezintă o regiune cu un potenţial remarcabil pentru comunitatea locală. Lucrarea îşi propune să scoată în evidenţă impactul activităţilor umane asupra mediului geografic. Civilizaţia umană are de multe ori în ascensiunea sa urmări nebănuite asupra mediului natural, determinând modificarea... citește mai departe

95 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Turismul Românesc - Locul și rolul resurselor umane și a capacității manageriale - Necesitați și posibilități de revitalizare

I.TURISMUL – CA SERVICIU AGREAT. PREZENT ŞI PERSPECTIVE. 1.1. MANAGEMENTUL SERVICIILOR – CONŢINUT, OBIECTIVE, PARICULARITĂŢI. Serviciile sunt, prin definiţie, un sector în care, mai degrabă decât in cazul producţiei materiale, se confruntă percepţii, impresi şi imagini de înreprindere, păreri ale clientelei despre... citește mai departe

140 pagini 11 puncte Extras Preview

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de piaţă liberă, o formă organizată de schimb pentru mărfuri şi valori. În esenţă, noţiunea indică locul de întâlnire a negustorilor şi oamenilor de afaceri, în sensul unui... citește mai departe

99 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teorii monetare contemporane

Între numeroasele definiţii care s-au dat monedei de-a lungul timpului, în stiinţa economică de specialitate s-au conturat trei definiţii care reflectă cel mai bine noţiunea de monedă. Pe de o parte moneda poate fi privită ca o instituţie ce caracterizează economia de schimb; ca un element al economiei care... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii economice, realizarea unui profit cât mai mare, este în fond raţiunea unui manager, a oricărui întreprinzător. Optimizarea raportului dintre efort şi efect, dintre capitalul... citește mai departe

68 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de fezabilitate a investiției la S.C. Embro S.R.L.

Într-o accepţiune largă, financiară, noţiunea de investire este sinonimă cu orice acţiune de alocare şi plasare a unui capital în vederea obţinerii unui câştig (schimbarea unei sume prezente, certe pe speranţa obţinerii unor venituri mai mari, dar probabile). Într-un sens restrâns, contabil, investiţia reprezintă o... citește mai departe

58 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Șomajul

România traversează în prezent o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Una din cele mai importante modificări o reprezintă trecerea de la o economie planificată, centralizată, care şi-a dovedit ineficienţa, la o economie modernă. Prin economiile moderne se înţeleg acele... citește mai departe

105 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de organizare în managementul internațional

1.1 Conceptul şi factorii competitivităţii 1.1.1. Avantajul competitiv Una din caracteristicile strategiilor o reprezintă obţinerea avantajului competitiv, referitor esenţialmente la costul sau calitatea produsului. Acesta constituie scopul principal al elaborării strategiei şi criteriul cel mai important de... citește mai departe

75 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar

Evenimentele politice de la sfârşitul anilor ’80 din Europa centrală şi de est au determinat ca multe ţări din acest spaţiu geografic să treacă de la economia centralizată la economia de piaţă. Cu toate că ritmul tranziţiei şi nivelul modificărilor variază de la o ţară la alta, procesul cunoaşte anumite trăsături... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Extras Preview

Riscurile și problematica lor în plățile internaționale

FUNDAMENTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND PLĂŢILE INTERNAŢIONALE CAPITOLUL I CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE DE PLĂŢI Schimburile economice comerciale şi desfăşurarea relaţiilor de plăti generate de acestea se pot realiza fie într-un cadru convenţional, bazându-se pe texte oficiale, fie fără un... citește mai departe

78 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview