Documente publicate de Monica Paraschiva Pop

Monica Paraschiva Pop

Monica Paraschiva Pop

6 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Politici Publice Europene

Modulul 1: Conceptul de politici publice Politici publice europene 3 Conceptul de politici publice Obiective specifice: înţelegerea conceptului de politică publică, a abordării din punct de vedere sistemic şi a evoluţiei concepţiilor privind politicile publice. Rezultate aşteptate: analiza comparativă a... citește mai departe

123 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe Publice

Secţiunea 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a reprezentat un moment de crucială importanţă, în însăşi evoluţia societăţii umane. Nevoile private, tot mai cuprinzătoare şi mai diverse, s-au distanţat de nevoile comune,... citește mai departe

166 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Istoria statului și dreptului românesc

Notiuni introductive. 1. Obiectul istoriei dreptului romanesc. 2. Periodizarea istoriei dreptului romanesc. 3. Alte opinii privind periodizarea istoriei dreptului romanesc. I. OBIECTUL ISTORIEI STATULUI SI DREPTULUI ROMANESC. Actuala realitate juridica din tara noastra constituie obiectul de studiu al unor... citește mai departe

146 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Istoria Administrației Publice

INTRODUCERE Istoria administraţiei publice constituie o direcţie de studiu relativ recentă, individualizată în calitate de disciplină autonomă odată cu înfiinţarea Administraţiei Publice ca specializare universitară. Multă vreme, obiectul de studiu al disciplinei s-a constituit într-un segment consistent al... citește mai departe

122 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sisteme Administrative Europene

Partea I . SUBSISTEMELE POLITICO-ADMINISTRATIVE CENTRALE DIN STATELE UNIUNII EUROPENE Subsistemul politico-administrativ central dintr-o ţară este alcătuit, în principal, din : parlament, şef de stat, guvern, ministere şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale subordonate guvernului,... citește mai departe

92 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Gestiunea Resurselor Umane

Capitolul 1 PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Obiectivele capitolului: • prezentarea principalelor etape de evoluţie a managementului resurselor umane; • definirea conceptului de management al resurselor umane; • înţelegerea conţinutului activităţilor din domeniul managementului... citește mai departe

115 pagini Gratis Cuprins Extras Preview