Documente publicate de Ivana Ivan

Ivana Ivan

Ivana Ivan

5 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de asigurarea unei conştiinţe de respectare a valorilor, de evitare a faptelor antisociale care afectează relaţiile inter umane şi viaţa socială. Starea de ordine în desfăşurarea... citește mai departe

63 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este menită să înfăptuiască justiţia. Însă cu toate că în instanţele judecătoreşti îşi îndeplinesc obligaţiunile profesionale persoane bine pregătite în domeniu şi avînd o... citește mai departe

73 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Percepția statutului femeii în învățământul liceal

Introducere Actualitatea temei Femeia este fiinţa biologică şi socială care are menirea de a produce urmaşi, care vor contribui la perpetuarea speciei umane, la valorificarea relizărilor societăţii contemporane. Femeia profesor este personalitatea competentă în domeniu care călăuzeşte drumul apre cunoştinţe.... citește mai departe

52 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Dificultăți de Traducere a Textelor Juridice din Engleză în Română

ADNOTARE Dificultăți de traducere a textelor juridice din engleză în română. Structura tezei. Teza cuprinde adnotări în limbile engleză și română, lista abrevierilor, cuprins, introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (64 de titluri), 88 de pagini de text de bază, 3 anexe. Cuvinte-... citește mai departe

123 pagini 15 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțe

TEMA 1. CONCEPTUL ŞI FUNCŢIILE FINANŢELOR 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura 2. Funcţiile finanţelor publice şi rolul lor în economia modernă 3. Mecanism financiar, structura şi funcţionalitatea acestuia 1. Conceptul de finanţe: esenţa şi structura Din punct de vedere etimologic cuvîntul “finanţe” îşi... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview