Documente publicate de Florentina C.

Florentina C.

Florentina C.

15 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât activitatea organelor de urmărire penală, cât și a instanței în baza probelor și prin intermediul mijloacelor de proba prevăzute de legea penală. Criminalistica este recunoscută... citește mai departe

53 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale

INTRODUCERE Astăzi, mai mult ca oricând, ne aflăm în situaţia de a învăţa să recepţionăm critic mesajele care ajung la noi şi care încearcă să ne convingă şi să ne transforme în susţinători ai vreunui punct de vedere sau, mai rău, ai vreunui oportunist interesat de obţinerea capitalului politic, religios sau de... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Geopolitica Rusiei la Dunăre și Marea Neagră

În ultimii aproape 20 de ani, geopolitica a înregistrat permanent o creştere a subiectelor şi lucrărilor de cercetare pe o temă care anterior nu exista, aceea a spaţiului ex-sovietic, adică teritoriul fostei Uniuni a Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), formată ca urmare a Revoluţiei Ruse din 1917. A fost un... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Îngrijirea Pacientului cu Afecțiuni ale Inflamațiilor și Infecțiilor Ochiului

ARGUMENT Îngrijirea sănătăţii, preocupare a tuturor timpurilor, a fost mereu îmbogăţită cu experienţa generaţiilor anterioare în acest domeniu, devenind o preocupare prioritară a sistemului sanitar. În prezenta lucrare “Îngrijirea pacientului cu afecţiuni ale inflamaţiilor şi infecţiilor ochiului” mi-am propus să... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abuzul și Maltratarea Copilului

INTRODUCERE Lucrarea prezintă fără pretenţia de exhaustivitate, tabloul complex al fenomenului, etiologia şi tipurile, formele maltratării, evidenţiind totodată faptul că aceasta este un fenomen complex, unele dintre forme decurgând din altele şi condiţionându-se reciproc Abuzul fizic este adesea însoţită de abuz... citește mai departe

77 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Politici și Strategii de Protecție a Mediului

INTRODUCERE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma, a diminuării resurselor naturale şi a deteriorării rapide a calităţii apei, aerului şi solului. Au trecut doi ani până la crearea... citește mai departe

61 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Economia și Revitalizarea Pieței Muncii

INTRODUCERE Traversăm vremuri ameţitoare, societatea este într-o creştere accelerată, totul se perfectionează, totul se complică, totul se înnoieşte. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi, de aceea, se studiază cauzele,... citește mai departe

23 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza mixului de marketing la firma SA Vel Pitar SA

INTRODUCERE Promovarea tot mai largă în practica economică contemporană a concepţiei de marketing, îmbogăţirea continuă a arsenalului său de procedee şi tehnici de lucru, afirmarea marketingului pe planul teoriei economice, la dezvoltarea căreia îşi aduce o substanţială contribuţie – sunt tot atâtea premise ale... citește mai departe

50 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico– social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de evoluţia acesteia. Adresându-se unor segmente largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional cât... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Contractul de Leasing

INTRODUCERE În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic. Desigur, există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau... citește mai departe

95 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza comunicării publicitare din presă scrisă

INTRODUCERE Societatea contemporană este alcătuită dintr-un număr impresionant de factori şi variabile, un studiu generalist al ei presupunând asumarea unor riscuri, cum ar fi pierderea din vedere a unor elemente importante sau abaterea de la obiectivele iniţiale. Din aceste motive am considerat mai utilă o... citește mai departe

74 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii în Negocieri Globale

CAPITOLUL 1 NEGOCIERI 1.1. NEGOCIERILE ÎN TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE ASPECTE GENERALE În principiu se ştie că nici o economie naţională nu este sacră şi nu poate evita amploarea dezvoltării economiei internaţionale . Fiecare economie naţională trebuie să găsească soluţii ferme,urgente si eficiente pentru a... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Tendințe în Dezvoltarea Comerțului Mondial cu Servicii Turistice

CAPITOLUL 1: TENDINŢE ACTUALE PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI ŞI SERVICII În mod tradiţional, comerţul internaţional cu servicii, a fost considerat un element al economiei nationale, mai precis un accesoriu al procesului de producţie şi distribuţie de bunuri, sectorul serviciilor şi-a sporit continuu... citește mai departe

36 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Corupția în Romania- studiu de caz

1. Corupţia în România Corupţia este un fenomen mondial care se regăseşte la toate nivelele societăţii şi în toate domeniile de activitate. Însă ea are un caracter destul de relativ din punct de vedere social: ceea ce într-o societate constituie act de corupţie, în alta poate fi acceptat şi permis. De aceea actele... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Rolul Băncii Naționale a României

INTRODUCERE EVOLUŢIA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA Sistemul bancar modern românesc a apărut în secolul al XIX-lea, iar dezvoltarea sa s-a accentuat în special după Unirea Principatelor Române de la 1859. Au început să funcţioneze primele bănci cu capital autohton şi/sau străin având activitate atât... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview