Documente publicate de Romanenco M.

Romanenco M.

Romanenco M.

49 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Organizarea inventarierei în cadrul entității

INTRODUCERE Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constată situația reală a patrimoniului și care permite compararea datelor obținute pe această cale cu datele contabilității. Necesitatea inventarierii patrimoniului unităților se explică prin importanță deosebită pe care o prezinta pentru... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptului de proprietate comună pe cote-părți

ÎNTRODUCERE: În teza de față mi-am propus să analizez problemele actuale ale dreptului de proprietate comună pe cote-părți. Mi-am ales această temă fiindcă sunt interesată în deosebi de tratarea acesteia și de părerea diferitor autori la acest compartiment. Cercetarea problemelor referitoare la dreptul de... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări

Conceptul de impozit Sensul filosofic al noţiunii de impozit, constă în aceea că, impozitul intermediază procesul de colectivizare al unei părţi din veniturile individuale (avere) necesare pentru dezvoltarea societăţii. Impozitul întruchipează însăşi necesitatea unirii eforturilor (bunurilor, averii) indivizilor... citește mai departe

8 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Sintaxa și semantica propoziției completive

Din punct de vedere al evoluţiei limbii, în general, şi al evoluţiei sintaxei, în special, se presupune că părţile de propoziţie au apărut în ordinea următoare: mai întâi predicatul, într-o propoziţie monomembră, care exprimă o idee de ansamblu, o reprezentare globală a unei situaţii, al cărei element esenţial era... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reprezentarea și rezerva succesorală

Mostenirea este considerata una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil ea fiind indisolubil legata de formele de proprietate. Dreptul civil reglementeaza, prin intermediul normelor sale, intreaga viata a omului, inca inainte de nastere si pina la moarte. Fiinta umana de-a lungul secolelor a... citește mai departe

29 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Psihopedagogie

Actualitatea si importanta problemei abordate. Educatia, implicit instruirea, constituie domeniul in care se formeaza si se dezvolta fiinta umana. Determinata congenital sa traiasca concomitent in doua existente - fizica, conditionata material, si metafizica, creata continuu de activitatea sa spirituala, fiinta... citește mai departe

30 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agresivitatea - Ca formă de adaptare în relațiile conflictuale părinți - adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Pentru a face parte urmatoarei provocari privind educatia copilului in cercul familiar, apare urmatoare intrebare - ,,oare impactul educativ dintre parinti si adolescenti e cel constructiv sau distructiv si aparitia agresivitatii in urma impactului ?"... citește mai departe

43 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct si evolutia dreptului. O tendinta in planul evolutiei dreptului a fost si este aparitia unor norme si institutii noi in cadrul ramurilor de drept ce formeaza sistemul... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar a administra bine se poate numai de aproape. Comuna, ca comunitate istorica, are o indelungata istorie, iar aparitia vietii administrative locale, spune prof. Anibal... citește mai departe

32 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea unităţilor administrativ-teritoriale şi în asigurarea serviciilor publice necesare cetăţenilor acestora. Pe parcursul celor 25 ani de independenţă statală, în Republica... citește mai departe

31 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Condiția juridică a străinului în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicare

INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este reglementat de învăţător prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale elevilor şi modificarea celor indezirabile, prin comunicare învăţătorul vizează,... citește mai departe

35 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea creativității la orele de educația tehnologică

INTRODUCERE “Viitorul nu se așteaptă la fel cum se așteaptă un tren. Viitorul se construiește sau viitorul noi îl construim.” ( Bermanus) Actualitatea și importanța problemei abordate. Educația tehnologică este o disciplină integrată, care conține noțiuni și cunoștințe din diferite discipline școlare. Ea... citește mai departe

33 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Geopolitica Mării Negre

1. Evoluţii geopolitice şi geostrategice în regiunea extinsă a Mării Negre. Marea Neagră reprezintă unul dintre cele mai importante leagăne ale civilizației, iar istoria umanității este legată adesea, de evenimentele care s-au desfășurat pe malurile ei. Marea Neagră a fost dintotdeauna puntea de legătură dintre... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Risipa alimentară și implicații asupra mediului

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială, dar şi politică a unei ţări, regiuni sau/şi în plan global. Având diferite dimensiuni de abordare, categoria securităţii alimentare, în sensul accesului economic şi fizic... citește mai departe

60 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reglementarea administrativ-juridică a serviciului public în Republica Moldova

Introducere Despre state moderne şi drept modern se vorbeşte odată cu procesul politic de constituire şi consolidare a statelor naţionale europene, încheiat în linii mari în secolul al XIX-lea, proces însoţit de marile codificări efectuate în diferite domenii. Sfîrşitul secolului al XX-lea a fost extrem de... citește mai departe

90 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme rudimnetare organizarea complexă a unor organe specializate, care să intervină din oficiu în lupta contra fenomenului infracţional şi să pregătească judecarea cauzelor... citește mai departe

25 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Serviciului diplomatic al Republicii Moldova din perspectiva istorică și contemporană

INTRODUCERE Actualitatea temei: După multiplele cercetări pe care le-am efectuat, am constatat că această temă este actuală şi importantă pentru practica diplomatică deoarece vizează acţiunile şi mişcările consolidate între relaţiile statelor prin înfiinţarea misiunilor diplomatice. Aproape printr-o lege a firii în... citește mai departe

81 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conflictul din Nagorno Karabakh și implicațiile sale geopolitice

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din bazinul Mării Negre şi în special cele din Caucazul de Sud: Azerbaijan, Armenia şi Nagorno Karabakh. Există mai multe motive care explică acest interes şi care pot fi... citește mai departe

67 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind mecanismul mandatului şi raporturile contractuale în această materie. În cadrul lucrării sunt tratate teoriile diverse emise cu privire la unele probleme de... citește mai departe

55 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Motivația învățării și reușita școlară

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei abordate. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente.... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de transport maritim

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificația comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat.... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contractul de vânzare cumpărare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația bunurilor sau crearea de noi valori de întrebuințare. Normele juridice, care reglementează contractul, în principiu reprezintă aplicarea principiului autonomiei de voință în... citește mai departe

56 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea didactică în învățământul preșcolar

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare a temei. Volumul imens de informaţie de care dispune azi omenirea şi ritmul alert în care aceasta sporeşte pun cu acuitate în faţa şcolii sarcina formării unor capacităţi pentru ca educaţii – copii şi tineri – să devină apţi de autoinformare şi autoformare permanente.... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cheia simbolică în lirica poeților români

1. ALEXANDRU MACEDONSKI - TEORITICIAN AL SIMBOLISMULUI ȘI PROMOTOR AL NOII POEZII 1.1. Istoricul apariției și dezvoltării simbolismului Simbolismul a fost mai întîi o mișcare literară, apoi artistică, care a reunit un număr mare de scriitori și artiști din întreaga lume, în baza unui program estetic bine conturat.... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview