Documente publicate de Nae Anghel

Nae Anghel

Nae Anghel

14 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava

CAPITOLUL 1 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 1.1. Conţinut, trăsături, funcţii ale pieţei forţei de muncă Factorul muncă – condiţie generală a oricărei activităţi – se asigură, ca şi ceilalţi factori de producţie, prin intermediul pieţei. Piaţa muncii funcţionează după acelaşi mecanism ca şi piaţa unui bun. Structurile ei... citește mai departe

110 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Probleme privind contabilitatea lichidării

A. Lichidarea unei societăţi conform hotărârii AGA în situaţia în care se obţine profit din lichidare Se intocmeste bilantul pe baza datelor din contabilitate, date care au fost puse de acord cu rezultatele inventarierii.Situatia elementelor de active si pasiv conform bilantului se prezinta astfel: A Active... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect statistică

caracteristici: 1. felul activităţii desfăşurate(xi) (Ron) AB=încasări din prestarea activităţii de bază a firmei(x1) SS=încasări din servicii suplimentare(x2) AS=încasări din prestări de alte servicii administrative(x3) 2. valoarea încasărilor relizate(yi) (Ron) 3. salariul încasat(zi) (Ron) Folosind... citește mai departe

33 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea Sistemelor Informatice

CAPITOLUL 1. SISTEME INFORMATICE 1.1. Sistem, Sistem informaţional, Sistem informatic Un sistem reprezintă un ansamblu de elemente (componente) interdependente între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv [4]. Conform teoriei... citește mai departe

126 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiectarea Sistemelor Informatice

În cadrul sistemului informational, majoritatea activitatilor se pot desfasura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare si apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, catre alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face si el pe cale electronica, prin intermediul unei retele... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Evoluția limbajului de programare

Un limbaj de programare permite descrierea unui proces de calcul alcatuit din mai multi pasi pentru rezolvarea unei probleme,fiecare pas fiind exprimat in comenzi elementare(instructiuni)ce vor fi executate de calculator.Un calculator poate executa orice program descris in limbaj propriu,numit limbaj-masina (sau... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Considerații generale privind lexicul, sintaxa și semantica unui limbaj de programare

Cap2.Consideratii generale privind lexicul,sintaxa si semantica unui limbaj de programare Orice limbaj de programare are la baza un anumit alfabet care in majoritatea cazurilor este format din urmatorul set de caractere 1. literele alfabetului englez de la A la Z si cele majuscule 2. cifrele arabe de la 0-9... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Programarea în limbajul Visual Basic

Pentru realizarea unei aplicatii pot fi avute in vedere doua tehnologii de programare (programarea procedurala si programarea orientata spre obiecte si dirijata de evenimente) 1.Programarea procedurala In programarea procedurala a aplicatiei este constituita din unul sau mai multe programe care se vor executa... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Tendințe actuale și viitoare privind tehnologiile de programare

Dupa 1990 are loc nasterea si raspandirea celei de-al 4-lea val al programului determinat de revelatia cunoasterii,cu accent pe cunosterea inconstienta,deci cunoasterea bazata pe intuitie ,imaginatie si capacitatea creativa a individului.Este perioada ce va fi caracterizata de masini care “gandise”, destinate pe... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de Fezabilitate - SC Rimaru SA

STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DEZVOLTAREA SOCIETATII RIMARU.SA 1.INTRODUCERE SC.Rimaru.SA este o persoana juridica româna avâd forma juridica de societate pe actiuni,si îsi desfasoara activitatea din anul 1991 câand a luat fiinta în urma înmatricularii sale la Oficiul Registrului Comertului-Suceava,sub numarul... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Extras Preview

Studiu de Fezabilitate - SC Scorillo SA

Studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea societatii S.C. SCORILLO S.A. 1.Prezentarea datelor de identificare ale firmei Denumirea societatii: S.C. SCORILLO S.A. Întreprinderea de morarit si panificatie a fost înfiintata la 20 martie 1986, sub forma a doua întreprinderi distincte: Trustul Regional de... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada economiei cu planificare centrala, sistemul bancar a fost organizat, în mare, dupa modelul sovietic, oferind un numar limitat de servicii si produse bancare. În centrul... citește mai departe

363 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de Fezabilitate - SC Salubris SRL

A: DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII COMERCIALE 1. Numele firmei : S.C. Salubris S.R.L. 2. Sediul firmei : Judet Bacau , Municipiul Bacau , str. Privighetorii , nr.15 3. Cod fiscal R6423543 4. Numarul si data înregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J33/1822/1994 5. Forma juridica de constituire :... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview